A foglalkozás célja az iskolások számára olyan élménygazdag időtöltés nyújtása, mely során a természetről tanult ismereteiket a gyakorlatba ültethetik át, és tapasztalataikkal bővíthetik. A gyerekek játékos módon kerülnek kapcsolatba a természettel.

A program sajátossága, hogy multiszenzoriális élményt nyújt a résztvevőknek. A szaglás, tapintás, ízérzékelés és mozgás együttes élményével biztosítja a gyerekek és a természet közötti viszony erősödését. A természeti elemek - tűz, víz, fa, föld, levegő - szerint rendszerezett foglalkozás során kiscsoportban önállóan dolgoznak a résztvevők. Feladatuk az adott elemhez társítani a szaglás, tapintás, ízérzékelés és vizuális élmény során felismert és összepárosított természeti kincseket. A csoportok egymás közt megbeszélik, összegzik az összefüggéseket és bemutatják társaiknak a csoportjukra - természeti elemre -jellemzőket.

A foglalkozás célja, hogy egyedi módon, percepciókon keresztül tapasztaljanak a gyerekek és önállóan, egymással együttműködve rendszerbe helyezzék a természettel kapcsolatos ismereteiket. Ezáltal más megvilágításból tekintenek az ismeretanyagra, összekapcsolva a valósággal. A foglalkozást közös kreatív alkotás – szemléltető ábra készítése ‐ zárja. Az élménypedagógia eszköztárával valódi kompetenciák fejlődnek, az együttműködés, kommunikáció, egymás meghallgatása, alkalmazkodás, valamint a saját vélemény érvényesítése elengedhetetlen a játék során. A foglalkozás helyszínéül a kiscsoportos foglalkozásokra ideális nádkunyhók környezete szolgál, rossz idő esetén zárt térben is maradéktalanul kivitelezhető a program.

A program előre bejelentkezett csoportoknak elérhető, hétfőtől péntekig, 10 fő felett. Program ára: 500 Ft /fő. Az ár tartalmazza a felszereléseket, valamint a koordinátor díját.